شرکت خاتم

شرکت مهندسی توسعه تجهیزات خاتممتروی تهران

خطوط متروی تهران

image01

تامین و ساخت قطعات
نصب و راه اندازی
پشتیبانی و گارانتی

شرکت مهندسی توسعه تجهیزات خاتم ( سهامی خاص)

شرکت مهندسی توسعه تجهیزات به شماره ثبت 272080 در سال 1385 با سرمایه ابتدائی ...

تامین و ساخت قطعات

انجام خدمات فنی و مهندسی در زمینه سیستمهای الکترونیکی، الکترومکانیکی، اتوماسیون، فن آوری اطلاعات و کنترل تجهیزات بویژه در حوزه حمل و نقل ریلی

نصب و راه اندازی

سیستمهای برق رسانی تأسیسات و علائم، طراحی نرم افزار و تولید سخت افزار و نصب و راه اندازی و پشتیبانی و مشاوره و ارائه روشهای فراگیری سیستم ها

پشتیبانی و گارانتی

نگهداری و تعمیرات تجهیزات BAS با راه آهن شهری تهران و حومه.
نگهداری و تعمیرات تجهیزات برق و تهویه واگن های مسافری

کارهای انجام شده

خدمات

  • تامین و ساخت قطعات
  • نصب و راه اندازی
  • پشتیبانی و گارانتی

شرکت مهندسی توسعه تجهیزات به شماره ثبت 272080 در سال 1385 با سرمایه ابتدائی به میزان 100،000،000 ریال تاسیس و اکنون با سرمایه بالغ بر 10،000،000،000 ریال به فعالیت خود ادامه می دهد. انجام خدمات فنی و مهندسی در زمینه سیستمهای الکترونیکی، الکترومکانیکی، اتوماسیون، فن آوری اطلاعات و کنترل تجهیزات بویژه در حوزه حمل و نقل ریلی نظیر سیستمهای برق رسانی تأسیسات و علائم، طراحی نرم افزار و تولید سخت افزار و نصب و راه اندازی و پشتیبانی و مشاوره و ارائه روشهای فراگیری سیستمهای مذکور و شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده ها و خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای تخصصی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت.

تصاویر

مجوزها، مشتریان و همکاران ما