درباره تیم ما

شرکت مهندسی توسعه تجهیزات به شماره ثبت 272080 در سال 1385 با سرمایه ابتدائی به میزان 100،000،000 ریال تاسیس و اکنون با سرمایه بالغ بر 10،000،000،000 ریال به فعالیت خود ادامه می دهد. انجام خدمات فنی و مهندسی در زمینه سیستمهای الکترونیکی، الکترومکانیکی، اتوماسیون، فن آوری اطلاعات و کنترل تجهیزات بویژه در حوزه حمل و نقل ریلی نظیر سیستمهای برق رسانی تأسیسات و علائم، طراحی نرم افزار و تولید سخت افزار و نصب و راه اندازی و پشتیبانی و مشاوره و ارائه روشهای فراگیری سیستمهای مذکور و شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده ها و خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای تخصصی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت.

اعضای هیئت مدیره این شرکت متشکل از باتجربه ترین افراد در زمینه حمل و نقل ریلی ، سیگنالینگ و مخابرات با حدود تقریبا سه دهه سابقه مفید مرتبط در زمینه فوق می باشند .

مهارت های ما

تجربه 100%

عملکرد 100%

قبل از شروع به هر کاری، یاد بدانید که چگونه به آن پایان دهید.

نجفیان رئیس هیئت مدیره

در مورد شرکت ما

شرکت مهندسی توسعه تجهیزات خاتم

افراد تشکیل دهنده شرکت

آقای :
نجفیان

رئیس هیئت مدیره
آقای :
صندیدزاده

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیرهآقای :
طاهری

معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیرهآقای :
حسین زاده

عضو هیئت مدیره
آقای :
قدردانی

عضو هیئت مدیره
مجوزها، مشتریان و همکاران ما